ส่องชีวิต ยุวเรต ศรุตานนท์ ภรรยาสาวสุดสวยของ พล.ต.อ. สันต์ ศรุตานนท์

อยู่ห่างๆ  อย่างห่วงๆ ไม่บ่อยครั้งนักที่จะได้เห็นอดีต ผบ.ตร. พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ ออกงานสังคม แต่สำหรับงานเปิดโรงละครอักษราเธียเตอร์ ณ คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำที่ วิชัย รักศรีอักษร เจ้าพ่อคิง […]

“งานวันนริศ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 5” .WhO? Magazine. 2552. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก

งานวันนริศ มหาวิทยาลัยศิลปากรและนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 5 เด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นเจ้านายพระองค์หนึ่งที่ทำคุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์ต่อประเทศไทย   โดยเฉพาะในวงการศิลปวัฒนธรรมและการช่างของไทย  พระองค์เป็นที่รู้จักในฐานะ นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงสามรัชกาล  ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญของศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง  อาทิ ผลงานด้านจิตรกรรม  ประติมากรรม  […]