งานวันนริศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 5

เด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นเจ้านายพระองค์หนึ่งที่ทำคุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์ต่อประเทศไทย   โดยเฉพาะในวงการศิลปวัฒนธรรมและการช่างของไทย  พระองค์เป็นที่รู้จักในฐานะ นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงสามรัชกาล  ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญของศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง  อาทิ ผลงานด้านจิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  การประพันธ์  ดนตรี และการแสดง  ตลอดจนประวัติศาสตร์และโบราณคดี  อัจฉริยภาพทางศิลปะ จากพระกรณียกิจทั้งมวลนี้   องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ลงมติให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก  เมื่อปี พ.ศ. 2506

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดงานวันนริศ เพื่อน้อมรำลึกถึง“สมเด็จครู” ของเหล่าช่างศิลปะทุกแขนงเป็นประจำทุกปี และจัดให้มีการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “บ้าน” โดยต้องการดูมุมมองเรื่องบ้านของช่างภาพจากทั่วโลก

กำหนดการจัดแสดงนิทรรศการในปี 2552 นี้ อยู่ระหว่างวันที่ 23 เม.ย. – 5 พ.ค. 2552 

โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 23 เม.ย. นี้ โดยมีหม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ ประธานมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์เป็นประธานในพิธี

"งานวันนริศ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 5" .WhO? Magazine. 2552. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก

กลับสู่หน้าหลัก